De rijschoolbranche is niet onprofessioneel

Het jaar 2018 belooft de rijschoolbranche veel goeds te brengen. De economie draait op volle toeren en daar profiteert de rijschoolbranche volop van. Niet alleen de rijopleidingen voor de auto, maar ook de motor- en transportopleidingen maken een gestage groei door. Los daarvan, is het werken in de rijschoolbranche met name ook heel erg leuk. Desondanks zijn er geluiden dat sommige zaken anders moeten.

Die geluiden zijn dan ook de reden om als branche aan de slag te gaan. De eerste vraag is dan: wie is de rijschoolbranche? Die vraag is niet zo makkelijk te beantwoorden. En juist ook weer wel.

Want allereerst is de rijschoolbranche het collectief van alle personen, bedrijven, organisaties en verenigingen die actief zijn op het gebied van (rij)opleidingen die vallen onder de reikwijdte van de WRM. Waarom de rijschoolbranche dan ook weer moeilijk te definiëren is, komt doordat de branche versnipperd is. Niet alleen door de lage organisatiegraad, maar ook door het brede palet aan organisaties.

Dit is de rijschoolbranche
De branche heeft met door de overheid aangewezen partijen (CBR, IBKI) als ook partijen die uit hoofde van hun functie en rol te maken hebben met de branche (OTCRij en Politieacademie) van doen. En natuurlijk zijn er de rijschoolondernemers. Ook de duizenden rijinstructeurs in loondienst vormen een belangrijke groep. Opleidingsinstituten zoals wij. Uitgevers. Specialisten, zoals de KNMV. Het CNV. Iedereen moet betrokken zijn bij het maken van de toekomstplannen voor de rijschoolbranche.

Serieus bezig
Natuurlijk zijn er ongewenste incidenten. Daarom zou de branche onprofessioneel zijn. Dat is natuurlijk niet waar. Elke dag nemen vele duizenden professionals in de rijschoolbranche de verantwoordelijkheid om serieus met hun vak bezig te zijn. Naar volle tevredenheid van alle betrokkenen. Maar tegelijkertijd verandert de wereld. Ondernemerschap is steeds een ondergeschoven kindje geweest. Als je ziet hoeveel CEO’s van grote bedrijven nog studeren op jaarbasis, dan doen ze dat om beter te willen worden in wat ze doen. Maar ook nieuwe ontwikkelingen. De rijschoolbranche is niet of nauwelijks actief op het gebied van meer autonoom rijden, terwijl de brqanche een voortrekkersrol moeten vervullen.. En leerlingen worden nog te veel voorbereid op de mobiliteit van gisteren. Terwijl we moeten opleiden voor de wereld van overmorgen.

Daar moet de nieuwe WRM over gaan. Daar moet ook het rijexamen over gaan. Dus sommige zaken kunnen ook anders. Alleen zal het niet overmorgen geregeld zijn. Maar het jaar is pas net begonnen. De allerbeste wensen. In goede gezondheid.