CBR gaat elke dag rij-instructeurs controleren

Het CBR gaat in alle oproepplaatsen rij-instructeurs controleren. Dit is het gevolg van een succesvolle pilot in Rotterdam. De uitkomsten daarvan geven aanleiding om de controle op rij-instructeurs te intensiveren.

Meer controle op rijinstructeurs
Het CBR heeft, samen met de brancheverenigingen, besloten om dagelijks steekproeven uit te voeren naar aanleiding van de goede ervaringen die opgedaan zijn tijdens een pilot in Rotterdam. Sinds 23 november loopt de pilot daar.

De vergroting van de controle op de WRM-bevoegdheidspas komt voort uit de nieuwe overeenkomst tussen CBR en opleider. Daarin staat nadrukkelijk dat rij-instructeurs bij contact met het CBR, altijd een geldige WRM-bevoegdheidspas moeten kunnen tonen. Ze mogen alleen een praktijkexamen/toets (inclusief voor- en nagesprek) bijwonen wanneer zij in het bezit zijn van een geldige pas. Dit is uiteraard alleen van toepassing voor examens/toetsen waarvoor rijinstructeurs de WRM-bevoegdheid moeten hebben.

Brancheverenigingen hebben lang op deze controle aangedrongen. Dat het nu dan lukt, moeten we dus alleen maar toejuichen: “De goede rij-instructeurs leiden onder de praktijken van degenen die het allemaal niet zo nauw nemen. En alles wat de goede rij-instructeurs een steuntje in de rug kan geven, moeten we omarmen”, zegt Gijs Kantelberg van De VerkeersAcademie.