Alles over de bijscholing Drive!

Door het gebruik van Drive! worden de zwakke punten van je leerlingen zichtbaar, zodat daar tijdens de rijopleiding extra aandacht aan geschonken kan worden. Ouders worden op de hoogte gesteld, zodat zij minder zullen “pushen” om het rijexamen aan te vragen.

Doordat de ouders op de hoogte zijn verdwijnt de “ruis” in de communicatie tussen u als rijinstructeur, je leerling en de ouders. Tijdens een uitgebreide pilot in Noord Limburg is gebleken dat met DRIVE! verrassend goede resultaten worden behaald. DRIVE!-leerlingen behaalden hun praktijkexamen na 1,17 pogingen, terwijl leerlingen uit de referentiegroep daar 1,69 pogingen voor nodig hadden. Het aantal benodigde lessen was voor beide groepen ongeveer gelijk: 41 tegen 39.

Inhoud van de bijscholing
Om het maximale uit DRIVE! te kunnen halen, moeten instructeurs een 2-daagse opleiding volgen. Deze opleiding is door IBKI goedgekeurd als WRM-bijscholing (cursusnummer 48) en telt voor 4 dagdelen mee. De opleiding wordt exclusief aangeboden door De VerkeersAcademie.

Drive! is gebaseerd op de RIS. De bestaande structuur van scripts, modules en toetsoefeningen is gehandhaafd. Wél focussen we nadrukkelijk op het gebruik van de RIS-structuur als middel en niet als doel. Ook is er veel aandacht voor het flexibel (op de leerling afgestemd) toepassen van de lesmethode. Op deze manier bereiken we dat de instructeur meer ruimte ervaart om zijn eigen inzichten en vaardigheden toe te passen, terwijl tóch de opleiding via een vaste (en bewezen) structuur verloopt.

Startdata
De cursussen worden in Zwolle en Nieuwegein gehouden. U kunt zich nu inschrijven voor:

04 en 11 mei in Zwolle
15 en 22 mei in Nieuwegein
De investering bedraagt € 399 per deelnemer. Dit is inclusief lunch op beide lesdagen, naslagwerk en aan- en afmeldkosten bij het IBKI.

Er is slechts beperkt plek in Nieuwegein en Zwolle.