Aanpassing WRM wordt uitgesteld

De wijziging van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM) wordt tot 2017 uitgesteld. In een verzamelbrief aan de Tweede Kamer laat minister Schultz van Haegen weten dat de wetswijziging meer tijd in beslag heeft genomen dan verwacht. De WRM regelt onder andere de gang van zaken rondom de opleiding tot rij-instructeur.

Na een evaluatie van de WRM in 2013 heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu op 31 maart 2015 een voorstel tot wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen (WRM) aan de Kamer gezonden. In mei 2015 zijn door de Kamer een groot aantal nadere vragen gesteld, laat de minister weten.

Noodzakelijk overleg zorgt voor vertraging
Vorig jaar liet de minister weten dat de gewijzigde WRM naar verwachting medio 2016 in werking kon treden. Vanwege het noodzakelijke overleg met de uitvoeringsinstanties heeft de wetswijziging op zich laten wachten. “De afstemming tijdens de zomerperiode heeft meer tijd gekost dan voorzien”, geeft minister Schultz van Haegen aan.

Planning is bijgesteld tot 1 januari 2017
Inmiddels is de planning door de minister bijgesteld naar 1 januari 2017. Dit heeft o.a. te maken met het kabinetsbeleid omtrent vaste verandermomenten in de wetgeving, laat de minister in haar brief aan de Tweede Kamer weten.

Belangrijkste wijzigingen
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft het ontwerp wetsvoorstel “Wijziging Wet Rijonderricht Motorrijtuigen 1993” en onderliggende regelgeving, in de periode van 20 mei tot en met 17 juni 2014, opengesteld voor openbare internetconsultatie. De consultatie heeft 67 reacties opgeleverd, waarvan 40 openbaar. Alle reacties zijn afkomstig uit de betrokken sector, waaronder bedrijven (rijschoolhouders, opleidingscentra) en 6 brancheorganisaties.

De belangrijkste wijzigingen betreffen: minder praktijkbegeleiding, meer tijd bij het ongeldig verklaren van het WRM-certificaat na een onvoldoende laatste praktijkbeoordeling en een praktijkgerichter herintreders traject.

Rondom de opleiding tot rijinstructeur zelf verandert er niets. Wil je rijinstructeur worden hoef je geen VOG te hebben, zo heeft de minister al aangegeven. De branche had gevraagd om elke rijinstructeur een VOG aan te laten vragen. Maar dat verzoek is dus niet gehororeerd. Ook in de toekomst heeft een rijinstructeur geen VOG nodig.

Bron: RijschoolVandaag.nl