Theoretisch bijscholing van twee dagdelen

51: Kostprijsberekening

51: Kostprijsberekening

Theoretisch bijscholing van twee dagdelen

In de opleiding tot rijinstructeur wordt niet of nauwelijks gesproken over het kostenaspect van het geven van rijlessen. Om goed rijonderricht te kunnen geven zijn onderwijsleermiddelen in de ruimste zin en het bijhouden van vakkennis d.m.v. WRM bijscholingen noodzakelijk. Wanneer een instructeur zijn WRM-bevoegdheid heeft gehaald kan hij of zij een eigen rijschool beginnen zonder enige aanvullende opleiding op het gebied van economie, kostenberekening of marktwerking. Voor zelfstandige rijschoolhouders, maar ook voor instructeurs in loondienst, is het van groot belang om meer inzicht in deze materie te krijgen.

Omdat er vaak door leerlingen en ouders gesteld wordt dat een rijles (te) duur is, is het zinvol dat rij instructeurs na de bijscholing aan kunnen geven hoe de lesprijs die wordt gehanteerd tot stand is gekomen. De bijscholing bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Introductie en uitleg over de wijze waarop een lesprijs tot stand komt
  • Discussie over noodzaak van realistisch doorberekenen van alle kosten
  • Casus uitwerken aan de hand van een fictief voorbeeld, met als doel inzicht te verschaffen in deze materie aan de hand van de uitgewerkte casus
  • Een rollenspel houden om het geleerde in praktijk te brengen
Duur 2 dagdelen
Lestijden 09:00 - 16:00 uur
Prijs € 200,-*

* Inclusief aan- en afmeldkosten IBKI, lunch en koffie en thee.

Nieuwegein vrijdag nog niet bekend

Vanaf 7 personen verzorgen we deze opleiding op locatie. Bel hiervoor met ons hoofdkantoor in Nieuwegein: 030 - 604 25 14. Direct aanmelden voor deze bijscholing? Klik dan op aanmelden. Liever een ander onderwerp? Klik dan hier.